Samochód dla OSP Lubcza

20 czerwca 2023

W dniu wczorajszym oficjalnie przekazałem nowo nabyty samochód Dacia Duster z napędem 4×4 oraz kompletem opon Prezesowi OSP Lubcza Panu Adamowi Augustyn.
Samochód został przekazany Gminie Ryglice nieodpłatnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Wartość rynkowa samochodu to ok 20 000,00 zł. Samochód będzie służył do ratowania zdrowia, życia i mienia naszych mieszkańców, gdzie dojazd dużym samochodem pożarniczo – gaśniczym jest trudny a niejednokrotnie wręcz niemożliwy. Gmina Ryglice otrzymała samochód przez ogromne starania Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP. Pana Roberta Ługowskiego za co mu serdecznie dziękuję. Gratuluję strażakom OSP Lubcza pozyskania kolejnego samochodu strażackiego.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn