Rozpoczynamy rewitalizację Jonin, Kowalowej oraz Woli Lubeckiej

31 stycznia 2023

 

W dniu wczorajszym została podpisana umowa na rozbudowę oraz remont remiz, jak również zagospodarowanie terenu wokół wraz z wykonaniem altan drewnianych z przystaniami rowerowymi. Łączny koszt wszystkich inwestycji to kwota 3 743 818,15 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne zadania wygrały następujące podmioty Joniny – Zakład Handlowy Usługowy Renimar Marek Kolawa, Kowalowa – Firma Kipiel Tomasz i Wojciech Kipiel Spółka Cywilna, Wola Lubecka – Firma Budowlano Remontowa Mad-Bud inż. Grzegorz Madej.

Termin realizacji zadania to 30.11.2023 r.

W ramach remontu istniejących już remiz będą przygotowane również pomieszczenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z zapleczem kuchennym oraz punkt informacyjny Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Ryglicach.

Moim celem jest, żeby remiza strażacka służyła zarówno strażakom, Kołom Gospodyń Wiejskich, jak i wszystkim mieszkańcom poszczególnych miejscowości, a wygląd zewnętrzy centrum miejscowości był zadbany i uporządkowany.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn