Remontujemy Zabytki

30 czerwca 2023

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 24 000,00 zł na remont Zabytkowej Kapliczki. Środki finansowe pozyskaliśmy z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Kapliczki Małopolski”. W ramach tych środków odnowimy figurę św. Jana przy ul. Tuchowskiej w Ryglicach.

Drugie dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł również otrzymaliśmy z budżetu Województwa Małopolskiego w konkursie „Małopolska Pamięta” na drugi etap remontu nagrobka Czesława Królikowskiego.

W ten sposób chcemy czcić pamięć mieszkańców Ryglic, którzy wiele zrobili na rzecz naszej społeczności, którzy również walczyli o wolność naszego kraju.

Czesław Królikowski w Powstaniu Styczniowym został ranny i znalazł schronienie na dworze, w dobrach Stefana Leśniowskiego. Był doktorem medycyny, przez lata niósł pomoc chorym Rygliczanom. Zmarł w Ryglicach w 1893 roku i został pochowany na tutejszym cmentarzu komunalnym.

Nagrobek od lat objęty jest pamięcią mieszkańców, a uczniowie miejscowych szkół dbają o porządek wokół niego.

Dzięki działaniu lokalnej społeczności pamięć o powstańcach przetrwa kolejne lata, a miejsce pochówku zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn