Raport o stanie Gminy Ryglice za 2022r.

24 maja 2023

DRODZY MIESZKAŃCY,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Ryglice za 2022 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy: mieszkańców, sołtysów, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Rok 2022 był rokiem niezwykle trudnym i wymagającym. Pandemia COVID-19, nadal stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym, naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia naszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Jestem przekonany o tym, że jako wspólnota zdaliśmy egzamin dojrzałości udzielając wsparcia i pomocy pokrzywdzonym w wyniku wojny obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli u nas schronienie.

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnięć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!

Zachęcam również do debaty w czerwcu nad Raportem, który w tym roku jest wyjątkowo czytelny i transparentny.

Link do raportu:  https://ryglice-2022.curulis.pl/

Paweł Augustyn
Burmistrz Ryglic