PRZEKAZANIE SZTANDARU SOŁTYSOM ZIEMI TARNOWSKIEJ

22 kwietnia 2022

20 kwietnia 2022 r. w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyło się poświęcenie i przekazanie sztandaru Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej. Było to bardzo ważne wydarzenie, gdyż po raz pierwszy w dziejach działalności sołtysów został poświęcony sztandar. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej, Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i lokalnych oraz sołtysi z powiatu tarnowskiego. Z Gminy Ryglice w wydarzeniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Kukułka, jak również najbardziej zainteresowane osoby, czyli sołtysi. Sztandar na ręce Stowarzyszenia przekazał Prezes. Sołtysi są to osoby wybrane przez mieszkańców, które angażują się w życie danego sołectwa. Poświęcenie sztandaru jest symbolem docenienia ich funkcji i pracy. Był to bardzo ważny dzień dla wszystkich sołtysów powiatu tarnowskiego.

Bardzo cenię współpracę z naszymi sołtysami, jednocześnie składam im podziękowanie za trud, wysiłek i dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn