Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu

10 maja 2023

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem zgłoszeń do konkursu „List do sąsiada” informujemy, iż termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przedłużony do dnia 30 maja 2023 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12 czerwca 2023 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu v2