Projekt „Poetycko zakręceni”

20 grudnia 2023

Gmina Biblioteka Publiczna w Ryglicach otrzymała dofinasowanie w wysokości 8500, 00 zł, na realizacje projektu „Poetycko zakręceni”. Ze środków gminy Ryglice pochodziło 3000,00, a 5000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Poprzez realizację projektu Biblioteka poszerzyła swoją ofertę kulturalną skierowaną do młodzieży, dorosłych i seniorów. We współpracy z organizacjami, instytucjami oraz twórcami działającymi na terenie gminy chciała stworzyć miejscową społeczność skupioną wokół poezji, literatury i książki.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Zalasowian — Klub Miłośników Poezji, Zespół Szkolno – Przedzkolny w Zalasowej, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach,

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Klub Seniora w Zalasowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Zalasowej. Patroni medialni to Ryglice-okolice.pl.

Koordynatorem projektu jest GBP Ryglice Filia w Zalasowej.

W ramach projektu odbyło się 15 września 2023 niepowtarzalne spotkanie autorskie dwóch zalasowskich poetek Wandy Niedzielko i Moniki Ludwin w siedzibie Stowarzyszenia Przepraszam w Tarnowie Rynek 9.

Miały miejsce również warsztaty poetycko – recytatorskie dla grupy 30 osób: członków Klubu Miłośników Poezji, Klubu Seniora w Zalasowej i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalasowej. Warsztaty przeprowadził aktor tarnowskiego  Teatru im. L. Solskiego Jerzy Pal.

Kolejnym punktem projektu był wyjazd uczestników 28 października 2023 do Krakowa na spektakl „Znachor”.

Finałem projektu był Wieczór Poezji pt. „Życie to nie teatr” w dniu 9.12. 2023 w Pałacu Pod Dębami w Zalasowej, na którym przybliżono poezję Edwarda Stachury i Wisławy Szymborskiej.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego.