Program „Już pływam” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach

19 czerwca 2024

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w małopolskim projekcie „Już pływam” edycja 2024 w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w wysokości 4 390,00 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych budżetu Województwa Małopolskiego, a przeznaczone zostanie na zajęcia nauki pływania na basenie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej.

W projekcie uczestniczyć będzie 15 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach w Joninach z klas 0-VII, dla których w znacznej większości będzie to pierwszy kontakt z wodą w ramach zorganizowanych zajęć. Pozostała część uczestników będzie miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływackich. Program „Już pływam” ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi po zakończeniu zajęć lekcyjnych, upowszechnianie kultury fizycznej w regionie małopolskim i promowanie aktywności ruchowej.

 

Gratuluję Szkole Podstawowej w Joninach zdobycia grantu. Pływanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, ponadto realizacja tego typu zajęć przekładać się będzie w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na różnego rodzaju zbiornikach wodnych.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn