W URZĘDZIE MIEJSKIM W RYGLICH – POKÓJ NR 9, PROWADZONY JEST PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE. CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

DANE STATYSTYCZNE DLA GMINY RYGLICE NA DZIEŃ 31.03.2024 R.:

– LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 242

– LICZBA ZAWARTYCH UMÓW: 187

– LICZBA ROZLICZONYCH UMÓW: 102

– ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 2 365 685,91 ZŁ