W URZĘDZIE MIEJSKIM W RYGLICH – POKÓJ NR 9, PROWADZONY JEST PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE. CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

DANE STATYSTYCZNE DLA GMINY RYGLICE NA DZIEŃ 30.12.2022 R.:

– LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 145

– LICZBA ZAWARTYCH UMÓW: 122

– LICZBA ROZLICZONYCH UMÓW: 54

– ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 1 166 291,50 ZŁ