W URZĘDZIE MIEJSKIM W RYGLICH – POKÓJ NR 9, PROWADZONY JEST PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE. CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

DANE STATYSTYCZNE DLA GMINY RYGLICE NA DZIEŃ 31.03.2023 R.:

– LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 153

– LICZBA ZAWARTYCH UMÓW: 126

– LICZBA ROZLICZONYCH UMÓW: 66

– ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 1 429 924,72 ZŁ