Postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa altan rekreacyjnych wraz ze stacjami napraw rowerów.

28 lipca 2023

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Budowa altan rekreacyjnych wraz ze stacjami napraw rowerów. Część I. Budowa altany na dz. nr 197 w miejscowości Bistuszowa, Część II. Budowa altany na dz. nr 182 w miejscowości Joniny, Część III. Budowa altany na dz. nr 1026/2 w miejscowości Lubcza”.

Pliki do pobrania