Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!

27 listopada 2023
Zachęcamy do zapoznania się z folderem „Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia.
Folder ten ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszeń i klubów seniora w zakresie konieczności prowadzenia
systematycznej edukacji BRD skierowanej do grupy uczestników ruchu drogowego po 60 roku życia.
W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, umiejętność rozpoznania
zagrożeń w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości drogowej, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Jak tę wiedzę dostarczyć? Właśnie ten folder ma za zadanie w tym pomóc.