Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24 października 2022

Doraźne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało zwołane przez Szefa GZZK- Pana Pawła Augustyna na dzień 24.10.2022r. celem omówienia:

1. obecnej sytuacji pandemicznej gminy (wirus SARS CoV-2) oraz szczepień,

2. dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek skażenia radioaktywnego,

3. ilości uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Ryglice,

4. lustracji pomieszczeń na ukrycia doraźne i schrony,

5. poziomu przygotowania gminy do zimy (śnieżyce, oblodzenia, mrozy), jak również zapobiegania i reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń pożarowych, powodziowych, gradu, wichur itp. oraz usuwania ich skutków,

6. dystrybucji węgla -zakup preferencyjny.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego omówił wszystkie 6 punktów w szczególności sposób realizacji poszczególnych zadań na co Gmina Ryglice jest przygotowana i podczas sytuacji kryzysowych będzie je systematycznie wdrażać.

Przetargi w sprawie zimowego utrzymania zostały rozstrzygnięte, są zawarte umowy z wykonawcami. Przedstawiam harmonogram utrzymania dróg na terenie gminy Ryglice w sezonie zimowym 2022/2023.
Równocześnie apeluję do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby samotne, schorowane oraz o udzielanie im pomocy w razie potrzeby, szczególnie w okresie zimowym.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Pliki do pobrania