Ponad 6 000 000,00 zł dla Zalasowej na inwestycje drogowe

20 lutego 2023

W piątek Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 529 052,94 zł (całkowity koszt inwestycji to ok. 5 500 000,00 zł) na przebudowę mostu wraz z chodnikiem na ul. Tarnowskiej, Gmina Ryglice natomiast otrzymała dofinansowanie na nakładkę asfaltową na ul. Kościelnej w kwocie 435 325,00 zł (całkowity koszt inwestycji to ok. 729 000,00 zł).

Łącznie w tym roku inwestycje drogowe w Zalasowej wyniosą ponad 6 000 000,00 zł.

Starosta podkreślił, że pierwszy projekt na przebudowę mostu wraz z chodnikiem został wykonany w kadencji 2014/2018.

Dzięki tym środkom w znaczący sposób poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększymy nośność mostu. W tym miejscu chcę podziękować Pani Poseł Annie Pieczarce, która wspierała działania moje oraz Burmistrza Pawła Augustyna w pozyskaniu środków finansowych. Dzięki wzorowej współpracy między naszymi samorządami – Powiatem Tarnowskim, a Gminą Ryglice możemy systematycznie pozyskiwać ogromne środki finansowe, które następnie poprzez inwestycje służą wszystkim mieszkańcom. Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, Wojewodzie Panu Łukaszowi Kmicie, Wicemarszałkowi Panu Józefowi Gawronowi” – powiedział Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz

Pragnę przyłączyć się do podziękowań Pana Starosty. Zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony władz rządowych – Ministra Infrastruktury, wojewódzkich – Marszałka Województwa, powiatowych – Starosty Tarnowskiego.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn