Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zamyka kolejny rok swojej pracy

8 grudnia 2023

Rok 2023 to kolejny rok wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020.
Dzięki owocnej pracy w minionych latach, Lokalna Strategia Rozwoju jest przez nas zrealizowana niemal w 100%. Przed nami ostatnie rozliczenia.
Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.
W tym roku spotkania w gminach w ramach: Informowania na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów a także Prezentacji projektów realizowanych i zrealizowanych, odbyły się 14 marca (Ryglice i Tuchów) oraz 15 marca (Szerzyny, Rzepiennik Suchy i Gromnik).
Rok 2023 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów, zajęć kreatywnych i twórczych. Uczestnicy warsztatów i zajęć, wykonywali różne prace (np. ręcznie robione maskotki, magiczne anioły na desce, kreatywne palmy wielkanocne, koszyczki wielkanocne, romantyczne serce w stylu vintage), które zabrali do domu.
Zarówno spotkania informacyjne, jak i warsztaty, miały miejsce w miejscowych ośrodkach kultury, dzięki życzliwości Dyrektorów tych placówek, którym bardzo dziękujemy.
W roku 2023 zostały ogłoszone cztery nabory wniosków. W ramach naboru 1/2023 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej złożono 6 wniosków na kwotę 420 000,00 zł. Dwa wnioski nie zmieściły się w limicie środków, natomiast cztery uzyskały dofinansowanie na kwotę 280 000,00 zł. W ramach naboru 2/2023 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wpłynął jeden wniosek na kwotę 73 600,00 zł, natomiast jeden wniosek został wycofany na etapie oceny. W ramach naboru 3/2023 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej złożono 2 wnioski na kwotę 148 028,84 zł. W ramach naboru 4/2023 z
zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wpłynął 1 wniosek na kwotę 87 600,00 zł (wniosek poprzednio wycofany w naborze 2/2023). Wszystkim naszym beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, bezproblemowych rozliczeń.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
ul. Chopina 10 w Tuchowie,
tel. 14 652 44 04,

e-mail: [email protected]; [email protected].