Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała – Ankieta

25 października 2022
Szanowni Państwo,
Kontynuując prace zmierzające do opracowania „Lokalnej Strategii
Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała” chcieliśmy
zapytać Państwa – przyszłych projektodawców, a także mieszkańców
obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie (tj. Cieżkowice, Gromnik,
Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz i
Zakliczyn) o projekty, które będziecie chcieli sami realizować w
nowej perspektywie finansowej lub oczekujecie, że takie projekty
zostaną przygotowane przez samorząd czy inne instytucje._
Pod linkiem znajdziecie Państwo krótką ankietę, w której
wskazaliśmy główne obszary tematyczne, które będą uwzględnione w
powstającej strategii i kilka bardzo podstawowych pytań o projekty,
które powinny się w niej znaleźć.
Wypełnienie ankiety zajmie Państwu dosłownie kilka minut, a nam
pozwoli lepiej zaplanować wydatkowanie środków, które służyć
powinny rozwojowi całego obszaru LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie
Dunajec-Biała i przyczyniać się będą do poprawy jakości życia nas
wszystkich – mieszkańców obszaru.
Link do ankiety: https://tiny.pl/w976n
Ankiety proszę wypełnić do 7 listopada br. _
Dziękujemy za poświęcony czas!_
Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała_
Z poważaniem
Janusz Kowalski