Podziękowania dla Pani Krystyny Kita

1 września 2023

W dniu wczorajszym uczestniczyłem w uroczystej części posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej.

Jednym z akcentów tego posiedzenia było pożegnanie przechodzącej na świadczenie kompensacyjne nauczycielki języka polskiego Pani Krystyny Kita.

Kierując słowa uznania i podziękowania za lata sumiennej i rzetelnie wykonywanej pracy szczególną uwagę chcę zwrócić na ogromne poświęcenie, które Pani Krystyna Kita wkładała w ciągu swojej pracy zawodowej w nauczanie i wychowanie dzieci, a także oddanie oraz poczucie dobrze spełnionej misji zawodowej. Pani Krystyna Kita stanowiła zawsze wzór osobowy i źródło wiedzy oraz doświadczenia dla młodszego pokolenia. Jej wieloletnia praca w znaczący sposób przyczyniła się także do rozwoju i promocji zarówno miejscowości Kowalowa, jak również Miasta i Gminy Ryglice.

W tym szczególnym dniu życzę Pani Krystynie zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji oraz wszelkiej pomyślności.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn