Po raz kolejny doposażamy szkoły

12 kwietnia 2023

W dniu 5 kwietnia 2023 r. Dyrektorzy szkół podstawowych odebrali nowe laptopy dla uczniów. W najbliższym czasie laptopy otrzyma również przedszkole. Dzięki przekazanemu sprzętowi możliwe będzie wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do edukacji cyfrowej.

Cieszę się, że możemy przyczynić się do usprawnienia pracy nauczycieli oraz uczniów Naszej Gminy w realizacji podstawy programowej.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn