Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wilków

7 listopada 2023

Uprzejmie informuje, iż występuje prawdopodobieństwo występowania wilków w naszym otoczeniu. W związku z tym proszę o zapoznanie się z pismem w przedmiotowej sprawie.
W załączeniu pismo.

Jednocześnie zwracam się do mieszkańców Gminy o zachowanie ostrożności w okresie jesienno-zimowym.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wilków