Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki

8 maja 2023

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 116

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki Stopień: 1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

Od: 2023-05-08 23:00

Do: 2023-05-09 07:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Przebieg

Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około 0°C. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie -1°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.