Ostrzeżenie meteorologiczne – mgła

14 marca 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Gęsta mgła- stopień 1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

Od: 2024-03-15 00:00

Do: 2024-03-15 08:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Przebieg

Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie spadać poniżej 200 m.

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.