Ostrzeżenie meteorologiczne

7 marca 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki – stopień: 1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

Od: 2024-03-08 00:00

Do: 2024-03-09 08:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Przebieg

Prognozowany jest nocny spadek temperatury powietrza w piątek do około -3°C, przy gruncie do około -6°C, w sobotę do około -4°C, przy gruncie do około -7°C. Temperatura maksymalna w piątek około 5°C, w sobotę około 10°C.

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.