Operatorzy w Czystym Powietrze

4 grudnia 2023

Operatorzy w Czystym Powietrze

Szanowni Państwo
Informujemy, iż na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obszarze powiatu tarnowskiego do grupy operatorów programu Czyste Powietrze dołączyło Stowarzyszenie EkoMonterzy z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 78
31-564 Kraków, nr tel. 48 729 876 173, [email protected].

Operatorzy w programie Czyste Powietrze mają za zadanie wsparcie potencjalnych beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania oraz przeprowadzenie ich przez cały proces wnioskowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia
w ramach programu.
W najbliższym czasie operatorzy będą pozyskiwać potencjalnych beneficjentów programu,
a także zachęcać do skorzystania z ich bezpłatnej pomocy dotyczącej określenia zakresu rzeczowego prac remontowych niezbędnych do realizacji w ich domu, pozyskania środków na wymianę kopciuchów i termomodernizację.
Operatorzy będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi tożsamość oraz wiarygodność doradców. Wzór identyfikatora:

Więcej informacji dotyczących pilotażu Operatorów oraz warunków programu Czyste Powietrze znajdziecie Państwo pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/program-priorytetowy-pilotaz-w-wojewodztwie-malopolskim/ oraz www.czystepowietrze.gov.pl.