Odznaczenia w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ryglicach

31 października 2022

Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej dla członków Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ryglicach miały wyjątkowy charakter. W trakcie spotkania integracyjnego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny ZNP w Warszawie. Kol. Józefa Błażej została uhonorowana Złotą Odznaką ZNP, która to jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym członkom ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej.

Przez wiele lat pracy na stanowisku nauczyciela i dyrektora szkoły oraz przynależności do ZNP pani Józefa mocno angażowała się w działania na rzecz szkolnictwa, dążyła do poprawy warunków nauki i pracy w szkole, dbała o prestiż nauczyciela, a także podejmowała wiele działań mających na celu poprawę stanu oświaty oraz sytuacji nauczycieli w naszej gminie. To między innymi z jej inicjatywy Powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Ryglicach, adoptowano budynek „Sokoła” na salę gimnastyczną, a starą plebanię i salkę katechetyczną przekształcono w sale lekcyjne co pozwoliło na likwidację dwuzmianowości w szkole.

Pani Józefa wspierała środowisko oświatowe, podejmowała różne inicjatywy na rzecz szkoły, otaczała opieką młodych nauczycieli, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. Zawsze dbała o dobro ucznia i nauczyciela, a sprawy kształcenia i nauczania stanowiły priorytet w jej życiu. Pani Józefa Błażej stanowi przykład pedagoga oddanego całym sercem młodzieży i nauczaniu.

Jesteśmy dumni, że zasługi pani Józefy zostały docenione również przez najwyższe władze ZNP. Serdecznie gratulujemy!

Na naszym spotkaniu zostały również wręczone odznaczenia za 50 lat członkostwa w ZNP. Otrzymali je kol. Józefa Błażej, kol. Stanisław Błażej oraz kol. Barbara Pyzia. Dziękujemy za tyle lat wsparcia działań związkowych. Życzymy dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego!

 

Ewa Lisak

Prezes Oddziału ZNP w Ryglicach

Serdecznie gratuluję Pani Józefie Błażej otrzymania Złotej Odznaki ZNP. Jest to niezwykłe docenienie odniesionych sukcesów zawodowych. Dziękuję za trud i wysiłek włożony w edukację, wychowanie oraz wskazywanie właściwej drogi młodym ludziom z Naszej Gminy.

Gratuluję również odznaczonym za 50 lat członkostwa w ZNP.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn