Odstrzał sanitarny dzików zostanie zwiększony

3 listopada 2023

Od wieli miesięcy starałem się jako Burmistrz o uzyskanie dodatkowych odstrzałów dzików. W dniu 27 października br. Wojewoda Małopolski poinformował mnie, że na terenie gminy Ryglice w związku z dużym zagrożeniem chorobą ASF oraz dużą ilością populacji dzików zostanie wprowadzona korekta liczby dzików do pozyskania w ramach odstrzału sanitarnego, polegająca na zwiększeniu planu w obwodach łowieckich nr 146, 154, 155 i 156 do 107 sztuk.

Liczę na to, że po dokonaniu redukcji dzików zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz zmniejszy się ryzyko szkód łowieckich.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn