Nowy szlak drogowy dla Ryglic, Skrzyszowa oraz Powiatu Tarnowskiego

3 marca 2023

Kilka dni temu wraz z Wójtem Gminy Skrzyszów Panem Marcinem Kiwiorem oraz Starostą Tarnowskim Panem Romanem Łucarzem omawiałem budowę nowego szlaku drogowego, który pozwoli naszym mieszkańcom na szybki dojazd do autostrady.

W dniu wczorajszym spotkałem się z Wójtem Gminy Skrzyszów Panem Marcinem Kiwiorem w celu szczegółowego omówienia nowego szlaku komunikacyjnego. Droga będzie przebiegać przez Ładną, Zalasową, Wolę Lubecką oraz Lubczę. Całkowita długość wyniesie 23 km, z czego 11 km to drogi powiatowe. Pragnę zaznaczyć, że podejmowane działania mają na celu realizację I fazy budowy drogi, a mianowicie przygotowanie koncepcji.

Zarówno mi Burmistrzowi Ryglic, Wójtowi Gminy Skrzyszów Panu Marcinowi Kiwiorowi, jak i Staroście Tarnowskiemu Panu  Romanowi Łucarzowi zależy na tym, aby sieć drogowa na terenie Powiatu Tarnowskiego dynamicznie się rozwijała.
Budowa nowoczesnej drogi o wysokich parametrach, umożliwiająca szybkie połączenie z autostradą, otworzy nasze Gminy na rozwój i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn