Nowy Inwestor w Gminie Ryglice

14 czerwca 2022

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę dzierżawy na grunty w Uniszowej, które nie były użytkowane od kilkunastu lat. Na gruntach tych przedsiębiorca zlokalizuje strzelnicę sportową wraz z całym zapleczem. Jednocześnie zgodnie z deklaracją podmiot gospodarczy prowadzący strzelnicę będzie zarejestrowany w Gminie Ryglice tak, aby też w naszej gminie płacił podatki.

W dobie wojny na Ukrainie oraz zagrożenia z tym związane strzelnica pozwoli mieszkańcom naszej gminy oraz całemu regionowi na zapoznanie się z bronią oraz jej obsługą. Należy zaznaczyć, że w tej części powiatu tarnowskiego nie ma czynnej strzelnicy.

Rozmawiałem również z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach Panem Januszem Szczęchem, aby powiat tarnowski jako organ prowadzący szkoły przygotował klasę wojskową. W tym roku ze względu na ogromne zainteresowanie klasami wojskowymi zabrakło w nich miejsc dla chętnych uczniów.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn