„Nowy Dyrektor Szkoły w Zalasowej powołany”

17 sierpnia 2023

W ramach konkursu została wybrana kandydatka Pani Sylwia Wiśniowska, którą w dniu dzisiejszym powołałem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej na okres 5 lat. Pani Sylwia Wiśniowska ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uzupełnione o liczne studia podyplomowe. Pani Sylwia Wiśniowska przez 8 lat pełniła funkcję kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy i Ryglicach, pracowała również w gminnych szkołach podstawowych miedzy innymi w Woli Lubeckiej oraz Joninach. Życzę nowej Pani Dyrektor wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz bardzo dobrych wyników końcowych ósmoklasistów.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn