Nowatorska wieś dla Kowalowej 50 000,00 zł

17 listopada 2023

4 listopada w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa odbyło się uroczyste wręczenie czeków potwierdzających przyznanie 50 000,00 zł dla miejscowości Kowalowa, która uzyskała 2 miejsce w konkursie „Małopolska Wieś 2023” w kategorii Małopolska Nowatorka Wieś. Czeki w imieniu Gminy Ryglice odebrała Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Pani Zofia Tulik oraz Sołtys Kowalowej Pani Barbara Mosoń.

Projekt przygotowałem wspólnie z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach oraz zespołem W Kuźni u Kowala.

W tym miejscu chcę podziękować Pani dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach za przygotowanie i rozliczenie wniosku oraz pracownikom CKPiT w Ryglicach, w szczególności Panu Januszowi Siemek, który merytorycznie przygotował wniosek, zespołowi w Kuźni u Kowala wraz z twórcami ludowymi, którzy zaprezentowali projekt w Krakowie przed komisją konkursową oraz radnej z Kowalowej Pani Bernadecie Wilk za zaangażowanie w przygotowanie projektu.

Hasłem przewodnim projektu było „Szklanka wody, Kromka chleba” to hasło i działanie przygotowane przez twórczynie ludowe z Kowalowej

Środki zostaną przeznaczone na zakup stroi ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołu w Kuźni u Kowala, którym przewodzi Pan Andrzej Nalepka oraz na zakup ozdób świątecznych do centrum Kowalowej.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn