Nieruchomość w Zalasowej do sprzedaży

9 marca 2023

Gmina Ryglice ogłosiła przetarg na sprzedaż działki o nr ewid. 2590 w Zalasowej
(przy ul. Cypriana Norwida)
o powierzchni 0,59 ha, dla której założona jest księga wieczysta TR2T/00089870/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowie
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 130 000,00 zł.
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Szczegółowych informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać na stronie Gminy Ryglice www.ryglice.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pokoju nr 8 (I piętro) lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod
nr: 14 644-36-21.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn