Nieruchomość w Joninach do sprzedaży

23 sierpnia 2023

Gmina Ryglice ogłosiła przetarg na sprzedaż działki o nr ewid. 605 w Joninach o powierzchni 1,75 ha, dla której założona jest księga wieczysta TR2T/00015762/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowie
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 180 000,00 zł.
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Bezpośrednio do nieruchomości zostanie wykonana nakładka asfaltowa.

Szczegółowych informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać na stronie Gminy Ryglice www.ryglice.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pokoju nr 8 (I piętro) lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod nr: 14 644-36-21.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn