Nakładki asfaltowe położone

30 listopada 2023

Położone zostały nakładki asfaltowe ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z lipca i sierpnia 2023 r. na drogach: Ryglice ul. Boratyńskiego oraz Joniny droga na Przybyłę i Kitę.
Cieszę się, że pomimo iż mieliśmy bardzo krótki okres realizacji zadania od przetargu do położenia nakładki asfaltowej, udało nam się wykonać tę pracę.
Nowe nawierzchnie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwią dojazd mieszkańców do swoich posesji.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn