Nakładka asfaltowa na Nową Wieś w Lubczy

8 sierpnia 2023

W dniu wczorajszym w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie na ul. Solidarności podpisaliśmy wspólnie z Panią Skarbnik umowę z Panem Wicewojewodą Ryszarem Pagaczem na wykonanie nakładki asfaltowej droga „na Dęba” w Lubczy gdzie jest najbardziej zniszczony odcinek. Droga ta będzie służyła mieszkańcom ale również turystom odwiedzającym naszą gminę ponieważ, biegnie tam szlak turystyczny i rowerowy.

Cieszę się, że pozyskaliśmy kolejne środki finansowe na remont dróg w naszej gminie.

W podpisywaniu promesy uczestniczyli Pani Poseł Anna Pieczarka, Pan Poseł Piotr Sak oraz Pan Poseł Wiesław Krajewski.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 238 628,00 zł co stanowi 55% dofinansowania.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn