NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

18 maja 2022

Informuję, że REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE OGŁOSIŁ W DNIU 13.05.2022 R. NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0″. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą OD DNIA 13.05.2022 R. DO 30.05.2022 R. DO GODZ. 16:00. JEŻELI LICZBA ZŁOŻONYCH W TRAKCIE TRWANIA NABORU WNIOSKÓW PRZEKROCZY 500, NABÓR DO PROJEKTU ZOSTANIE ZAKOŃCZONY (ZAMKNIĘTY) PRZED WW. TERMINEM. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl [1] w zakładce „Małopolska Niania 2.0″ – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci [2]oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Załączniki