„Myślę, działam, dbam, oszczędzam”

25 października 2022

Myślę, działam, dbam, oszczędzam” to hasło Gminnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w poniedziałek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach, głównym koordynatorem konkursu była Pani Justyna Czerkies. Konkurs zorganizowany został dzięki funduszom pozyskanym w ramach realizacji projektu sfinansowanego przez Fundację Horyzont360. Fundacja ta podejmuje działania mające na celu ogólny i zarazem szczegółowy rozwój i poprawę sytuacji ekologicznej na Sądecczyźnie oraz w jej okolicach. Część nagród w konkursie ufundowała również Gmina Ryglice.

Uczniowie przystępujący do konkursu podejmowali szereg działań związanych z tematyką ekologiczną.

Podczas gdy uczniowie zmagali się ze swoimi zadaniami, ich opiekunowie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym edukacji ekologicznej, prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera edukacji ekologicznej.

Na koniec wydarzenia uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Panią Monikę Słota, edukator, będąca przedstawicielem Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Gromnik.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn