Modernizacja drogi Tuchów – Ryglice za 4 000 000,00 zł

21 września 2023

W dniu wczorajszym spotkałem się ze Starostą Tarnowskim Panem Romanem Łucarzem, Wicestarostą Panem Jackiem Hudyma oraz Etatowym Członkiem Zarządu Panem Tomaszem Stelmachem w celu omówienia realizacji przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie projektu modernizacji drogi Tuchów – Ryglice z programu Nowy Ład. Droga zostanie zmodernizowana przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie przy współpracy samorządu Gminy Ryglice. Starosta Tarnowski w dniu wczorajszym przekazał mi oficjalnie, że to zadanie na terenie Gminy Ryglice będzie realizowane, w ramach którego zostanie wykonane około 5 km nakładki asfaltowej, przebudowa mostu na ,,Kielanowskiej górze”, budowa odcinka chodnika w Bistuszowej wraz z przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej oraz ujednolicenie szerokości nawierzchni.

Remont i modernizacja drogi przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwi w znaczny sposób poruszanie się seniorom oraz niepełnosprawnym” – mówi Pan Jacek Hudyma Wicestarosta Tarnowski

Poprawa i rozbudowa dróg oraz chodników zwłaszcza przy Szkołach Podstawowych to zwiększenie bezpieczeństwa dla naszych dzieci” – mówi Pan Tomasz Stelmach Etatowy Członek Zarządu

Dbam o równomierny rozwój Powiatu Tarnowskiego, stąd też staramy się o środki finansowe z różnych projektów i realizujemy je w poszczególnych gminach naszego powiatu. Modernizacja drogi Tuchów – Ryglice doczekała się swojej realizacji. Tym samym ułatwi to mieszkańcom Gminy Ryglice oraz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie ze zmodernizowanej drogi – mówi Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz.

Serdecznie dziękuję Panu Staroście Tarnowskiemu oraz Panu Wicestaroście za przychylenie się do moich wniosków i zrealizowanie zadania modernizacji drogi w Gminie Ryglice. Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc przy realizacji inwestycji, która będzie realizowana na przełomie roku 2023-2024.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn