Młodzieżowa Rada Miejska z Ryglic prężnie działa

24 kwietnia 2023

W dniu 17 kwietnia przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ryglicach uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Młodzieżowe rady dla klimatu. Sprawdzone sposoby na zieloną zmianę”, która odbyła się w Urzędzie Gminy Michałowice (woj. mazowieckie).

Młodzieżowi radni poznali odpowiedź m.in. na pytania: Co mogą zrobić młodzieżowe rady dla naszej planety? Jakie konkretnie działania mogą podejmować w swoich lokalnych społecznościach, by pozytywnie wpływać na ograniczenie emisji, wsparcie bioróżnorodności czy adaptację do zmian klimatu?

Dzięki temu inspirującemu spotkaniu Młodzieżowa Rada Miejska w Ryglicach nawiąże ścisłą współpracę z Młodzieżową Radą Gminy Celestynów.

Konferencja zorganizowana była przez Fundację Civis Polonus w ramach projektu Młodzieżowe Rady dla demokracji i klimatu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto oraz Gminą Michałowice.

Bardzo się cieszę, że młodzież z Ryglic tak chętnie bierze udział w różnego rodzaju inicjatywach, dzięki którym zdobywa bogate doświadczenie oraz cenne wskazówki, angażując się tym samym w życie lokalnej społeczności.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn