Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego

7 grudnia 2023

W dniu wczorajszym w Placówkach Wsparcia Dziennego w Ryglicach oraz w Lubczy, do których uczęszcza po dwadzieścioro dzieci przybył Św. Mikołaj z prezentami. Dzieci pisały listy do Św. Mikołaja, jakie prezenty chciałyby otrzymać w tym roku. Otrzymane prezenty, które wraz z Burmistrzem oraz Mikołajem wręczały Panie Kierownik wywołały wiele uśmiechu na twarzach dzieci.

Chcę podziękować Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Ryglicach Pani Annie Boroń oraz Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy Pani Ewelinie Nowak za cały rok pracy z dziećmi. Potrzymanie mikołajkowej tradycji sprawiło dzieciom wiele radości, wszystkie dzieci były przeszczęśliwe z otrzymanych prezentów.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn