Małopolski Zielony Tydzień

27 maja 2022

DRODZY MIESZKAŃCY

Z okazji Małopolskiego Zielonego Tygodnia” 5 czerwca 2022

roku (niedziela) o godzinie 8.00 otwieramy PUNKT

KONSULTACYJNY EKODORADCY.

Punkt będzie czynny w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku

Urzędu Miejskiego w Ryglicach, pokój nr 9.

GŁOWNE TEMATY O KTÓRYCH WARTO POROZMAWIAĆ Z EKODORADCĄ TO:

  • PROJEKTY DOTYCZĄCE WYMIANY STARYCH NIEEKOLOGICZNYCH PIECÓW NA NOWOCZESNE, URZĄDZENIA GRZEWCZE, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ (PROGRAM CZYSTE POWIETRZE I ULGA TERMOMODERNIZACYJNA)

  • INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCEJ UCHWALE ANTYSMOGOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  • OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW Z TERMINEM DO 30 CZERWCA BIEŻĄCEGO ROKU.

Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powierza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze