LXV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

22 stycznia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) informuję, że  LXV  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala obrad nr 3, I piętro.

 

Planowany Porządek obrad:

1.    Otwarcie LXV sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2.    Przedstawienie porządku obrad

3.    Przyjęcie protokołu z LXIV sesji RM w Ryglicach

4.    Interpelacje

5.    Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym

6.    Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038

8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tarnowa.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na rok 2024

10.    Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Zalasowa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( droga na Kowalskiego w Bistuszowej).

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (droga na Naprawcę w Bistuszowej).

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok.

15. Wolne wnioski i zapytania

16. Zamknięcie LXV sesji RM w Ryglicach

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/07ca6571-8113-4

Transmisja wideo:

https://youtube.com/live/Hw2l0lRlSNo?feature=share