LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

11 stycznia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) informuję, że  LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad.

 

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej:

Konieczność zabezpieczenia brakujących środków w budżecie Gminy Ryglice na zadanie pod nazwą „Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w budynku po Ośrodku Zdrowia w Lubczy”

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie LXIV Nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na lata 2024-2028
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zamknięcie LXIV nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

                                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/9af63fc5-3a86-4

Transmisja:

https://youtube.com/live/opj98fCxyyk?feature=share