LXIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach – budżetowa

21 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zapraszam na LXIII budżetową Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2023r., o godz. 9.00 w zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, ul. Tarnowska, sala I piętro.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

Planowany Porządek Obrad

1. Otwarcie LXIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji RM w Ryglicach
4. Interpelacje
5. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
7. Wystąpienie Burmistrza w sprawie projektu budżetu Gminy Ryglice na rok 2024
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ryglice na rok 2024 wraz z autopoprawkami Burmistrza
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038 wraz z autopoprawkami Burmistrza
10. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Gminy Ryglice”
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/474/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Ryglice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
16. Wolne wnioski i zapytania
17. Zamknięcie LXIII sesji RM w Ryglicach

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/

Nagranie:

cz.1

https://youtu.be/wsqURyML3aY

cz.2

https://youtu.be/PympLdwsPks

cz.3

https://youtu.be/OpqRslGXC0o