LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

11 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad.

 

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej:

1. Konieczność zabezpieczenia brakujących środków (po przetargu) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przewóz uczniów z terenu gminy Ryglice do szkół oraz na zawody sportowe.

 

Planowany Porządek obrad:

1. Otwarcie LXII Nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Ryglice”

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zamknięcie LXII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

 

Materiały do pobrania:

https://ryglice.esesja.pl/

Transmisja na żywo:

https://youtube.com/live/DNJSFnf0M0E?feature=share