LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

25 sierpnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że  LVIII Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się  w dniu 28 sierpnia 2023r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

 

Uzasadnienie do zwołania sesji nadzwyczajnej:

Konieczność zabezpieczenia udziału środków własnych w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Planowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie nadzwyczajnej LVIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryglice a Gminą Szerzyny
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7.  Zamknięcie LVIII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

 

link do materiałów:  https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/93309e8c-ebd2-4

link do transmisji: https://youtube.com/live/sNe1nDL2AkU?feature=share

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Marek Dudowicz