LV Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

24 kwietnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) informuję, że LV  Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

 1. Otwarcie LV sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji RM w Ryglicach
 4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 5. Interpelacje
 6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – droga na szkołę w Woli Lubeckiej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – droga na Mikosia w Lubczy
 11. Sprawozdania merytoryczne:
  a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok
  b) Sprawozdanie w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok
  c) Sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2022 rok
  d) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022
  e) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022
  f) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
  g) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryglice na lata 2016 – 2025 za rok 2022
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zamknięcie LVsesji RM w Ryglicach

 

Materiały na Sesję:
https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/fcde7b13-d28d-4

Transmisja na żywo:

https://youtube.com/live/FAKrmdvCJj0?feature=share