LIX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

21 września 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) informuję, że  LIX  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się  w dniu 26 września 2023r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala nr 3, I piętro.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LIX sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

   2. Przedstawienie porządku obrad

 1. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII i LVIII sesji RM w Ryglicach
 2.     Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym  
 3.       Interpelacje
 4. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022 r.,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/396/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2023-2038
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Lubecka
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Ryglice w trybie przetargu nieograniczonego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sadowych
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie LIX sesji RM w Ryglicach

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Marek Dudowicz

 

Link do transmisji: https://youtube.com/live/D8XVouTFt0w?feature=share

Link do materiałów: https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/5def0693-b957-4