LII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji 

26 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) informuję, że  LII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji  odbędzie się 27 stycznia (piątek) 2023r., o godz. 14.00 w trybie nadzwyczajnym i hybrydowym w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

UZASADNIENIE ZWOŁANIA SESJI NADZWYCZAJNEJ:

1. Konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania pn: ”Dodatek węglowy w ramach przeciwdziałania Covid 19”, które będą wypłacane do końca stycznia 2023 ( pochodzące z odwołań od decyzji wydanej w roku 2022).

Projekt zmiany budżetu jest dostępny w pokoju nr 2 – biuro rady miejskiej w Ryglicach.

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie LII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/395/22 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryglice na 2023 rok

4. Wolne wnioski i zapytania

5. Zamknięcie LII sesji RM w Ryglicach

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Marek Dudowicz

 

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/d336a2f1-9ac3-4

Link do transmisji:

https://www.youtube.com/watch?v=fXGSMWQ961Y