Konkurs – „Rady Kobiet w Rolnictwie”

22 września 2023

Rada Kobiet w Rolnictwie zainicjowała konkurs dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Kapituła Konkursu wyłoni jego laureatki w następujących kategoriach:

1. Kobieta Rolnik;
2. Kobieta Przedsiębiorca;
3. Kobieta Kultury Ludowej;
4. Kobieta Społecznik;
5. Kobieta Samorządowiec;
6. Kobieta Innowacyjna;
7. Kobieta promująca zdrowy styl życia;
8. Kobieta w Nauce;
9. Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Uczestniczki Konkursu powinny spełniać jeden z poniższych warunków:
1. prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
2. prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
3. podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi