Konkurs „List do sąsiada”

6 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „List do sąsiada”, organizowanym przez Gminę Ryglice.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Ryglice, którzy ukończyli 16 rok życia i polega on na przygotowaniu listu do sąsiada, w którym zawarte zostaną argumenty przemawiające za skorzystaniem z możliwości programu Czyste Powietrze.

Celem konkursu jest skierowanie opinii publicznej na aktualne problemy zanieczyszczenia powietrza i środowiska, wsparcie mieszkańców w działaniach mających wpływ na zmianę nawyków i dbałości o otoczenie zewnętrzne oraz motywowania uczestników do samodzielnego pogłębiania wiedzy i kształtowania postaw i rozwiązań proekologicznych. Wzrost zainteresowania edukacją ekologiczną oraz możliwościami poprawy jakości powietrza w Gminie Ryglice w przyszłości pozwoli poprawić komfort życia społeczeństwa, a także zadbać o wspólne dobro jakim jest Czyste Powietrze.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć do się podejmowanych przez nas działań mających wpływ na jakość naszego otoczenia.

W załączniku znajduje się Regulamin Konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

Pliki do pobrania