Konferencja w Zalasowej

27 stycznia 2023

W dniu wczorajszym odbyła się Konferencja dla przedsiębiorców pn. „Rozwój przedsiębiorstw w gminach miejsko wiejskich” organizowana przez Gminę Ryglice wraz ze Starostą Tarnowskim, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Małopolską Organizacją Turystyczną pod patronatem Ministra ds. Samorządu Terytorialnego Pana Włodzimierza Tomaszewskiego.

Celem Konferencji było przede wszystkim przedstawienie możliwości finansowania przedsiębiorstw oraz wymiana doświadczeń i poglądów przez instytucje państwowe, które wspierają rozwój przedsiębiorstw na terenie samorządów.

Rozpoczynają się kolejne lata finansowania ze środków Unii Europejskiej, dlatego też przedsiębiorcy powinni przygotować swoje firmy do inwestycji realizowanych przez samorządy.

„Samorząd to wszyscy mieszkańcy, mała wspólnota, która poprzez inwestycje się rozwija” – powiedział Szef Gabinetu Politycznego Ministra Włodzimierza Tomaszewskiego Pan Ryszard Adamczak.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Józef Gawron wraz z Panią Dyrektor Działu Obsługi Inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego Krystyną Sadowską wręczyli Burmistrzowi Ryglic Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora. Warto podkreślić, że Gmina Ryglice prężnie się rozwija i bardzo się cieszę, że projekt, który realizuje Małopolska wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym, zaowocował tym, że spośród 85 gmin, jako pierwsza w Małopolsce powyższy Certyfikat otrzymała Nasza Gmina.

„Obecnie inwestuję w Gminie Ryglice ponad 7 000 000,00 złotych, a do końca 2024 roku zainwestuję blisko 30 000 000,00 zł. Gratuluję Burmistrzowi otrzymanego certyfikatu. Współpracuję z wieloma gminami, natomiast w Gminie Ryglice inwestuję dlatego, że pracownicy są merytorycznie przygotowani, pomocni, a burmistrzowie otwarci na przedsiębiorców i nowe inwestycje” – powiedział Prezes firmy EMJOT Pan Marek Janusz.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn