Komunikat Urzędnika Wyborczego

13 września 2023

Urzędnik Wyborczy dla miasta i gminy Ryglice przypomina, że termin zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych (OKW), przy zbliżających się wyborach parlamentarnych, upływa w najbliższy piątek 15 września. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu (Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice)  od 8:00 do 16:00.
Mogą je składać zarówno pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione jak i osoby prywatne. Pierwszeństwo w nominacji na członka komisji mieć będą kandydaci zgłoszeni przez komitety wyborcze.

Robert Noga

Urzędnik Wyborczy

Ryglice